Chceme Semily příjemné a otevřené pro všechny generace

Zde představujeme naši základní vizi pro další roky:

Vzdělávání, zaměstnanost a podpora podnikání

 • Postavíme novou budovu pro mateřské školky Treperka a Waldorfská.
 • Rozšíříme prostory pro ZUŠ.
 • Podpoříme projekty a plány, které přinesou nová pracovní místa.
 • Nadále budeme podporovat kvalitu a rozmanitost vzdělávání ve školách.
 • Zajistíme, aby všechny generace měly možnost dále se vzdělávat.
 • Posílíme spolupráci podniků a škol.
 • Kvalitním dopravním napojením na R35 přispějeme k podpoře zaměstnanosti a podnikání.
 • Setkáváním s podnikateli zjistíme jejich potřeby, zájmy a názory.
 • Přístavbou Waldorfského lycea podpoříme výjimečnou formu tohoto vzdělávání.
 • Chceme, aby kabelová televize nadále přinášela důležité zprávy a nově zaznamenávala mimořádné příběhy našich občanů.

Bydlení, rozvoj a veřejný prostor

 • Budeme pokračovat v regeneraci sídlišť Na Olešce, Řeky a Jižní – Luční.
 • Všechny peníze z nájmů investujeme do zkvalitnění bydlení a rekonstrukcí městských bytů.
 • Výkupy a demolice garáží v Bítouchovské ulici budou pokračovat, tím přispějeme k větší bezpečnosti chodců.
 • Revitalizujeme náhon a doplníme jej hravými a odpočinkovými prvky.
 • Kolonka nesmí být vyloučenou lokalitou – vytvoříme příjemnou část města k bydlení.
 • Oživíme Komenského náměstí s ohledem na bezpečnost žáků obou škol.
 • Pokračující rekonstrukcí veřejného osvětlení dosáhneme výrazných energetických úspor.
 • Připravíme projekt veřejného prostranství náměstí Pavla Tigrida a budeme jej postupně realizovat.
 • Prostřednictvím mobilní aplikace zajistíme rychlejší a efektivnější komunikaci města s občany.
 • Investujeme do oprav památek.
 • Budeme pokračovat v realizaci studie Doteky vody.

Zdravotnictví a sociální péče

 • Rozvoj nemocnice je naší prioritou.
 • Nadále budeme zvyšovat kvalitu sociálních služeb.
 • Chceme, aby se hřiště pro seniory stalo součástí volnočasové aktivity seniorů.
 • Zkvalitníme kamerový systém po městě.
 • Chceme věnovat pozornost bezpečnosti ve městě a prevenci kriminality.
 • Budeme podporovat zajištění ambulantní péče (zubaři, obvodní lékaři).
 • Zaměříme pozornost na důstojné prostředí pro obřady spojené s životními událostmi (obřadní síň, krematorium).

Doprava, parkování a pohyb po městě

 • Zajistíme nová parkovací místa v centru města.
 • Postavíme nový chodník do Chuchelny.
 • Každý rok opravíme více jak 10 tis. m2 komunikací a chodníků.
 • Podpoříme výstavbu průtahu městem a společného autobusového a železničního terminálu.
 • Zrekonstruujeme lávku v Bítouchově.
 • Postavíme cyklostezku Oleška ve spolupráci s obcemi.
 • Budeme pokračovat ve stavbě páteřní cyklostezky Greenway Jizera ve spolupráci s Libereckým krajem.

Volný čas, kultura a sport

 • Výstavbou biotopu zpříjemníme občanům letní sezónu ve městě.
 • Vybudujeme nový atletický ovál na stadionu a zajistíme zázemí pro sportovce.
 • U vstupu na Riegrovu stezku zlepšíme odpočinkové místo.
 • Podpoříme rozšíření via ferraty a opravíme přístup k ní.
 • Hřiště na Ostrově obohatíme o nové herní prvky.
 • V Bítouchově a Pod Černým Mostem doplníme prostor pro děti.
 • Budeme pokračovat v tvorbě nové stálé expozice v Muzeu a Pojizerské galerii.
 • KC Golf zachováme jako cennou architektonickou stavbu.
 • Navýšíme finanční částku grantového programu města k podpoře volnočasových aktivit.
 • Participativní rozpočet nadále umožní občanům zvolit investice dle svého přání.
 • Oceníme osobnosti za mimořádný přínos pro město jako příklad dalším generacím.

Naší vizi můžete věřit, volební program 2014 – 2018 jsme splnili ze 76 %