Chceme, aby Semily byly příjemným domovem pro všechny generace

Zde představujeme naši základní vizi pro další roky:

Bydlení a vzdělávání

 • Finanční prostředky z nájmů městských bytů investujeme do jejich celkové rekonstrukce.
 • V případě zájmu občanů zajistíme úklid společných prostor v městských bytových domech.
 • Bezpečnost je důležitá. Rozšíříme kamerový systém a doplníme počet strážníků městské policie.
 • Podpoříme výstavbu více než 100 nových bytů v areálu bývalé Tofy.
 • Zrekonstruujeme 3. a 4. patro budovy ZŠ a SŠ Waldorfské v Žižkově ulici, rozšíříme prostory ZUŠ na Komenského náměstí a postaráme se o rozvoj všech dalších škol a školek v našem městě.
 • Podpoříme spolupráci škol s podniky a organizacemi města i jejich zapojení do veřejného života.

Zdravotnictví a sociální péče

 • Neupustíme od pořádání akcí pro seniory a zapojíme je do veřejného života.
 • Zachováme síť poskytovatelů sociálních služeb, která poslouží potřebám našich občanů.
 • Zkvalitníme péči v Sociálních službách Semil rekonstrukcemi sociálních zařízení.
 • Nemocnice v Semilech bude i nadále poskytovat kvalitní a potřebnou péči, kterou doplní nové rehabilitační centrum s dosahem pro celý Liberecký kraj.

Doprava, pohyb po městě a veřejný prostor

 • Výkupy a demolice garáží v Bítouchovské ulici nám umožní vybudovat bezpečný chodník do centra města i revitalizaci nevzhledného prostoru.
 • Spoluprací s okolními obcemi (Košťálovem a Chuchelnou) vytvoříme cyklostezky a chodníky pro bezpečné propojení s těmito obcemi.
 • Budeme hledat vhodného investora pro smysluplné řešení lokality Kolonka.
 • Dokončíme parkoviště u Riegrovy stezky.
 • Vlakovou a autobusovou dopravu spojí výstavba dopravního terminálu, který bude pro občany dostupný také zřízením nových zastávek po městě.
 • Nový hlavní most se širokými chodníky změní tvář centra města. Po obou stranách řeky budou moci občané projet na kole či projít pěšky pod mostem a vyhnou se tak rušné silnici.
 • Na Komenského náměstí doplníme zeleň, vytvoříme odpočinkovou zónu a nezapomeneme na parkování.
 • Za 4 roky opravíme až 40 tis. m2 komunikací a chodníků.
 • Propojením kruhových objezdů dojde k výraznému odlehčení dopravy v Luční ulici.
 • Dokončíme regeneraci sídliště Řeky a budeme pokračovat na sídlištích Jižní - Luční a Na Olešce.

Sport, kultura a volný čas

 • Budeme pokračovat ve studii Doteky vody a otevřeme diskuzi k vybudování nového pódia na Ostrově.
 • Navýšíme finanční částku grantového programu města pro volnočasové aktivity.
 • Postupně a citlivě opravíme KC Golf, neboť se jedná o významnou památku. Hotel bude sloužit pro ubytování a jako depozitář Muzea.
 • Postavíme nový skate park a hřiště pro náctileté.
 • Atletický stadion projde kompletní rekonstrukcí a umožní sportovat všem zájemcům. Nebudou chybět ani sektory pro atletické disciplíny a požární sport včetně cvičné hasičské věže.
 • Občané a žáci škol si i nadále budou moci volit investice dle svého přání prostřednictvím participativních rozpočtů.

Energetika a životní prostředí

 • Podpoříme snahy o předcházení vzniku odpadů.
 • Dlouhodobě a koncepčně se postaráme o zeleň ve městě.
 • Budeme směřovat k udržitelnému energetickému systému s ohledem na místní zdroje (dřevní štěpka, vodní náhon, tepelná čerpadla) a životní prostředí. Otevřeme diskuzi o znovuzavedení centrálních rozvodů tepla.
 • Zrealizujeme konkrétní opatření v městských budovách metodou EPC, jako například výměny svítidel a dosáhneme tak zásadní úspory energií.
 • Pomocí terénních úprav zachytíme dešťové vody v lokalitě Na Vinici a podpoříme tak zadržování vody v krajině.