Mgr. Dušan Pleštil, Ph. D. (45)

Kandidát číslo 5

Zaměstnání

Vystudoval jsem učitelství biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě UK, kde jsem následně na Katedře filosofie a dějin přírodních věd obhájil disertační práci na téma Pojetí živé přírody v přírodovědných spisech J. W. Goetha, která později vyšla i knižně.

Vzdělání

Pracuji jako učitel biologie a chemie na Střední waldorfské škole. Zastupuji školu v Asociaci waldorfských škol a v Mezinárodní konferenci waldorfského hnutí. Vedu Základní seminář pro učitele waldorfských škol, organizuji další vzdělávání waldorfských učitelů. Spolupracuji s Katedrou pedagogiky liberecké Technické univerzity a působím jako hostující docent na Svobodné vysoké škole - Semináři waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu.

Rodina

Jsem ženatý a mám tři děti.

Zájmy

Při mém povolání a práci pro waldorfskou pedagogiku mi mnoho volného času nezbývá. Snažím se najít co nejvíce času na rodinu. Čtu zejména literaturu k waldorfské pedagogice, anthroposofii Rudolfa Steinera a goethovské přírodovědě. V těchto oborech přednáším a publikuji u nás i v zahraničí. Sleduji kulturní, politické a hospodářské dění. Věnuji se zahradě v přírodním stylu.

Proč kandiduji do zastupitelstva?

Jako učitel se snažím vést děti a mladé lidi k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a měli zájem o svět blízký i vzdálený. Práce v zastupitelstvu mi umožňuje podílet se aktivně na proměně obce, mého nejbližšího okolí.

Co mám rád(a)?

Mám rád originální a duchaplné lidi se smyslem pro humor, svou ženu, naše děti, dobrý čaj a čokoládu. Nemám rád zejména své vlastní nedostatky.

V čem vidím největší slabiny města?

V supermarketové kultuře, která ničí podmínky pro malé místní obchodníky a soustřeďuje se na konzum, v malé atraktivitě města pro mladé lidi, v zahlcenosti středu města automobilovou dopravou.

Co mám na/v Semilech nejraději?

Vlastně stále nevím, a to mám na tom nejraději.

« Zpět na seznam kandidátů