Plánované investiční akce města Semily v letech 2019 – 2022

Náklady (Kč) Dotace (Kč) Dotace (%) Fond
Rozšíření prostor ZUŠ 19 000 000 1 800 000 10 OPŽP - zateplení
Výstavba školek Pod Vartou 95 000 000 85 000 000 90 IROP
Rekonstrukce chodníků (ul. Jana Žižky, Luční, Na Mýtě) 12 800 000 9 400 000 75 SFDI
Opravy komunikací (Cihlářská ulice, Bavlnářská - kolonka, Ostrov, …) 12 000 000 0 0 vlastní zdroje města
Revitalizace městského náhonu 14 100 000 11 900 000 90 OP Životní prostředí
Rekonstrukce atletického oválu na stadionu 6 000 000 3 000 000 50 MŠMT
Výstavba provozní budovy na stadionu 22 000 000 11 000 000 50 MŠMT
Biotopové koupaliště 18 000 000 0 0 vlastní zdroje města
Lávka do Bítouchova (Kolonka) 6 000 000 5 100 000 85 OP přeshraniční spolupráce
Regenerace panelových sídlišť - Řeky V. etapa 12 600 000 6 000 000 50 SFRB
Regenerace panelových sídlišť - Na Olešce I. etapa 9 000 000 4 500 000 50 SFRB
Regenerace panelových sídlišť - Jižní - Luční I. etapa 3 600 000 1 800 000 50 SFRB
Dětská hřiště - Ostrov, Bítouchov, Pod Černým mostem 800 000 0 0 vlastní zdroje města
Odstranění garáží za zámkem 600 000 0 0 vlastní zdroje města
Hřiště pro seniory 400 000 280 000 70 Liberecký kraj
Dostavba waldorfské školy v ulici Jana Žižky 100 000 000 90 000 000 90 IROP
MMN, a.s. - nemocnice Semily 12 000 000 6 000 000 50 Liberecký kraj
Průtah silnic - Bořkovská - Brodská 35 000 000 33 000 000 95 IROP a Liberecký kraj