Volba pro Semily v číslech

  • 530 miliónů korun proinvestováno
  • 249 miliónů korun získané dotace
  • 12,9 miliónů korun snížení zadluženosti

Město Semily od začátku roku 2007 proinvestovalo 530 miliónů korun. Na tyto investice se městu podařilo získat dotace ve výši 249 miliónů korun a zadluženost města se přitom snížila o 12,9 miliónů korun.

Jak je to se zadlužeností města?

  • 47,12 miliónů korun

Toto číslo znázorňuje předpokládaný dluh města k 31.12. letošního roku. Je to nejnižší hodnota za posledních 20 let. Město Semily ještě nikdy nebylo v lepší finanční situaci, než je tomu v současné době.

Dobře je to patrné z níže přiloženého grafu. Když v roce 2006 přebíral město Jan Farský po končícím starostovi Ing. Mojžíšovi (Hnutí SPOLU) představovaly úvěry 3/4 daňových příjmů. V současné době se pohybují na úrovni jedné třetiny.


Pár čísel k investicím

  • 111,3 miliónů korun opravy komunikací

Od roku 2007 bylo investováno do oprav komunikací a chodníků více než 111 miliónů korun. Zaměřili jsme se jak na centrum města, tak i na okrajové části (Klinkovice, Na Hlínách, ...).

  • 2,9 miliónů korun participativní rozpočet

Od roku 2015 vybíráte drobné investiční akce v tzv. participativní části rozpočtu. Za tu dobu jste vybrali devět projektů s celkovými náklady 2,9 miliónů korun. Na základě vašeho přání se realizovalo například dětské hřiště Na Vinici, opravila se Archivní ulice a vybudoval se chodník kolem hřbitova v Benešovské ulici.